TBD

kalkulator2

kalkulator1

Otázky

Co znamená oddlužení?
Pokud dlužník požádá o oddlužení a soud mu vyhoví, splatí u všech svých dlužníků minimálně 30% závazků během 5 let. Po této době je bez dluhů a může začít nový život.

Za jak dlouho bude návrh na povolení oddlužení zpracován?
Pokud jsou k dispozici všechny podklady, je kompletní návrh zpracován za 2-3 dny.

Kolik mám času na zpracování návrhu?
Důležité je podat návrh na povolení oddlužení co nejdříve, protože od podání návrhu jste pod ochranou soudu a závazky se Vám již více neúročí. Zároveň můžete přestat komunikovat se všemi věřiteli, kteří Vám budou volat. Stačí říci, že jste podali návrh na povolení oddlužení a věřitelé se musí se svými požadavky obrátit na soud.

Kdy mohu být oddlužen?
Dlužník, aby mohl být oddlužen, musí být schopen zaplatit minimálně 30% svých závazků vůči všem věřitelům. Pokud je dlužníkova mzda vyšší, bude splácet více než 30% tak, aby mu vždy zůstalo minimum peněz sloužících k zajištění základních životních potřeb dlužníka a jeho rodiny.
Spočítejte si, kolik při oddlužení zaplatíte.

Jak vysoké budou splátky při oddlužení?
Výše měsíčních splátek pro oddlužení závisí na příjmu dlužníka a výdajích na základní životní potřeby a vyživované osoby.
Spočítejte si, zda můžete být oddluženi a kolik skutečně zaplatíte.

Potřebuji pro oddlužení potvrzení o příjmech?
K návrhu na povolenní oddlužení je nutné dodat potvrzení o aktuálním příjmu a zároveň přehled o celkových příjmech za poslední 3 roky (pro rok 2011 to je za roky 2008, 2009, 2010).

Jaké dokumenty potřebuji pro oddlužení?
Jako doklad o závazku stačí smlouva, upomínka s částkou nebo jakýkoli jiný dokument, kde je uvedeno, kolik aktuálně dlužíte. Pokud je dokument aktuální alespoň 6 měsíců, tak je to dostatečné. Při insolvenčním procesu je pak na věřitelích, aby prokázali, kolik a na základě čeho jim dlužíte.

Kdo bude můj insolvenční správce?
Insolvenčního správce stanovuje příslušný soud ze seznamu insolvenčních správců, který vede Ministerstvo spravedlnosti. Insolvenční správce Vás provází celých 5 let oddlužením, jedná s věřiteli a nejméně jednou za 3 měsíce předkládá věřitelskému orgánu a insolvenčnímu soudu písemnou zprávu o stavu insolvenčního řízení. Insolvenčnímu správci platíte měsíční poplatek od 750 Kč.

Mohou mi věřitelé zakázat oddlužení?
Pokud splňujete podmínky pro oddlužení, musí se věřitelé zdržet se jednání, směřujícího k uspokojení jejich pohledávek mimo insolvenční řízení, ledaže to dovoluje zákon. Tzn. že Vás již nebudou kontaktovat s upomínkami a dotazy, kdy zaplatíte.

ikona-poradit

ikona-bankrot

ikona-dluhy